Oprocentowanie w kredytach

Kredyt gotówkowy to popularne uzupełnienie budżetu domowego. Oprocentowanie pożyczek krótkoterminowych to jeden z najważniejszych tematów dla każdego kredytobiorcy. W artykule poznasz zasady oprocentowania kredytów gotówkowych w odniesieniu do aktualnych standardów prawnych.

Nowe zasady w oprocentowaniu krótkoterminowych kredytów

Jeszcze kilka lat temu parabanki kształtowały oprocentowanie, a szczególnie koszty pozaodsetkowe właściwie w dowolnych wartościach. To prowadziło do ogromnego zagrożenia budżetu domowego, a nawet wiązało się z utratą majątku rodzinnego w postaci nieruchomości, całego gospodarstwa, innych dóbr trwałych, zastawu na papierach wartościowych. Dopiero ubiegłoroczne przekształcenia doprowadziły do ograniczenia kosztów pozaodsetkowych do normalnych stawek. To spowodowało automatyczne wycofanie wielu podmiotów kredytowych z ogólnego rynku i rozrost tzw. szarej strefy pożyczek. Do analizy oprocentowania w kredytach wykorzystuje się wskaźnik stopy referencyjnej NBP, odsetki ustawowe, a także odsetki maksymalne. Ustawa antylichwiarska unormowała nie tylko kwestie związane z oprocentowaniem nominalnym, ale również z odsetkami karnymi. Odsetki za opóźnienie charakteryzują się delikatnie wyższą wartością od standardowych ze względu na wyrównanie strat kredytodawcy. To uczciwe podejście. Nowe przepisy wprowadziły limit kosztów dodatkowych. Nie można już wprowadzać kosztów wyższych niż 55% podstawowej kwoty kredytu w pierwszym roku obowiązywania umowy. Przy niewielkich chwilówkach jest to jak najbardziej element do zaakceptowania przez gospodarstwo domowe.

Limity praktycznie na każdym poziomie umowy o chwilówkę

Niestety ograniczenie kosztów w firmach pożyczkowych prowadzi również do lepszego monitorowania ryzyka. Najbardziej ryzykowny kredytobiorca ma trudności z uzyskaniem finansowania. Zwykła firma pożyczkowa podejmuje znacznie większe ryzyko obsługi klienta w ramach limitów zarobkowania. Nie można już zaciągnąć kredytu gotówkowego, w którym koszty przekroczą podstawową kwotę zobowiązania. To ogromne bezpieczeństwo dla klienta. Nie trzeba również obawiać się nadmierne kosztów za opóźnienie w spłacie. Przy drobnych opóźnieniach oprocentowanie znowu jest ograniczone. Walka z lichwiarskimi umowami kredytowymi jest właściwie niezbędna dla ochrony mało świadomych pod względem ekonomicznym klientów. Wiele firm pożyczkowych przez zmiany przepisów odeszło z rynku do szarej strefy. Ochrona kredytobiorcy jest jednak na większym poziomie, a z rozwiązywaniem nieuczciwych umów nie ma żadnych problemów.

Submitted by admin on