Najważniejsze w kredytowaniu

Decydując się na kredyt gotówkowy, zawsze dużą uwagę zwracać należy na wysokość oprocentowania. Jest to o tyle kwestia interesująca, że w przeciwieństwie do lokat bankowych, gdzie im wyższe oprocentowanie, tym korzystniej dla klienta banku, w przypadku kredytów gotówkowych jest zupełnie odwrotnie. Tutaj, im wyższe będzie oprocentowanie, tym mniej korzystnie będzie dla nas samych. Dlatego też, warto uświadomić sobie, że kredyty gotówkowe, rządzą się nieco innymi prawami niż lokaty bankowe.

Niemniej jednak, także i tu, możemy dokonać wyborów, które wpłyną jakościowo na nasze warunki życia. Kiedy zależy nam, by kredyt spłacić szybko, można faktycznie, już podczas podpisywania umowy, ustalić krótki czas trwania kredytu. Jeżeli zaś, kredyt wolimy spłacać dłużej przy mniejszych ratach, istnieje możliwość rozłożenia kredytu na dłuższy czas. Tutaj, obserwuje się absolutną dowolność.

Przeszłość kredytowa

Kolejny aspekt, na jaki warto zwracać jest uwagę jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowania, to szybkość podjęcia ewentualnej decyzji kredytowej. Im mniejsza przeszłość kredytowa potencjalnego kredytobiorcy, albo przynajmniej: im mniej przeszłość ta jest zawiła, tym większe szanse są na to, że kredyt uzyskamy. Bardzo ważną rolę odgrywa w tej mierze BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Tutaj, prowadzi się rejestr dłużników, którzy posiadają już zobowiązania kredytowe, ale nie spłacają ich lub też, posiadają zadłużenie. Kiedy znajdujemy się na liście BIK jako dłużnik, bank na pewno dowie się o tym i odmówi udzielenia nam kredytu.

Spłacone zobowiązanie

Kredyty gotówkowe, mogą zatem uzyskać tylko ludzie, którzy nie zaciągnęli jeszcze kredytu albo zaciągnęli kredyt taki, ale został on już przez nich spłacony. Wówczas, rosną szanse na kredytu takiego uzyskanie. Często, decyzja o uzyskaniu kredytu przyznawana jest bardzo szybko. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu bazy kredytobiorców wraz z informacjami o tym, jak spłacali oni kredytowe zobowiązanie. Tym samym, istnieje zależność pomiędzy przeszłością kredytową, a teraźniejszym o kredyt się ubieganiem.

W przypadku, gdy posiadamy już kredyt, ale spłacamy go terminowo, po okazaniu dowodów na to, że także i ten kredyt możliwości mamy spłacać, bank może zezwolić nam na zaciągnięcie jednego jeszcze kredytu. Kredyty gotówkowe, mogą być dwa i więcej, jeśli bank wyrazi zgodę. Często, będąc w potrzebie, kredytobiorcy korzystają z usług parabanków. Z reguły, parabanki nie sprawdzają zdolności kredytowej BIK. Jest to jednak duże obciążenie dla kredytobiorcy i ryzyko dla tych, którzy są lekkomyślni.

Submitted by admin on