Jaki rodzaj rat wybrać przy kredycie hipotecznym?

Przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny kredytobiorca stoi przed wyborem rodzaju rat. Powszechnie uznane rozwiązania to raty równe lub raty malejące. Na których kredytobiorca jest w stanie najwięcej zaoszczędzić? Odpowiedź na te pytanie znajdziesz na best-kredyt.com.pl.

Charakterystyka rat równych
Rodzaj rat tak naprawdę może znacząco obniżyć koszty całkowite hipotecznego zobowiązania. Im większa wnioskowana kwota, tym bardziej rodzaj rat ma znaczenie. Rata równa to rozwiązanie najpopularniejsze, stosowane powszechnie w umowach kredytowych po krótkich konsultacjach z klientami. Dlaczego najpopularniejsze? Z powodu największej opłacalności z perspektywy kredytodawcy. Główna zaleta raty stałej to stabilna kwota do miesięcznej spłaty, bez dużych wahań w początkowym okresie. Wysokość rat wpływa automatycznie na zdolność kredytową, dlatego przy stosunkowo słabym potencjale ekonomicznym zastosowanie innych rat jest po prostu niemożliwe lub mocno ograniczone. Niestety raty stałe generują maksymalne koszty całkowite zobowiązania, co jest nie lada problemem przy dłuższym okresie spłaty. Taki kredytobiorca powinien rozpatrzyć ewentualne nadpłaty, nawet z podpisaniem aneksu do umowy. Czy raty równe zupełnie się nie wahają? Niekoniecznie, ponieważ nawet w takim układzie obowiązują wahania stóp procentowych (stopa referencyjna konkretnie mówiąc).

Czym wyróżniają się raty malejące?
Raty malejące stawiają przed kredytobiorcą duże wymagania ekonomiczne. Głównie w początkowym okresie spłaty, gdzie ich wysokość znacząco przekracza raty równe. Z czasem jednak kredytobiorca otrzymuje coraz mniejsze harmonogramy spłat, co odbija się pozytywnie na całkowitych kosztach zobowiązania. Raty malejące generują oszczędności do kilkudziesięciu tysięcy złotych w całym okresie spłaty. To zatem narzędzie bardzo korzystne, a dopasowanie zdolności kredytowej właśnie do rat malejących można potraktować w ramach dobrej inwestycji.

Kto najbardziej skorzysta?
Raty malejące poleca się rodzinom, które chcą możliwie najszybciej uzyskać faktyczną własność nieruchomości. Raty stałe to opcja dla kredytobiorców, którzy nie mogą poprawić zdolności kredytowej, albo podejście sprawdzając się podczas wynajmu, typowych inwestycji. Trzeba pamiętać, że wybór raty malejącej obniża punktację w banku.

Submitted by admin on