Rodzaje kredytów gotówkowych

Wszystkie kredyty dostępne na polskim rynku finansowym możemy podzielić na dwa typy:

Kredyty inwestycyjne – ich celem jest w niedalekiej przyszłości osiągnięcie korzyści pieniężnych przez kredytobiorcę, zazwyczaj przedsiębiorcę, który korzysta z tego typu kredytu aby sfinansować określony zakup, z którego w przyszłości wygeneruje zyski, które umożliwią mu spłatę kredytu

Kredyty konsumpcyjne –to kredyty gotówkowe zaciągane w celu wytworzenia lub nabycia określonych dóbr materialnych, do których kredytobiorca ma utrudniony dostęp ze względu na ograniczone dysponowanie własnymi środkami, taki kredyt przeznaczany jest najczęściej na zakup pojazdu, wakacje, bieżące wydatki, nie przynosi on kredytobiorcy żadnych zysków

Mimo palącej potrzeby zaciągnięcia kredytu gotówkowego warto zastanowić się czy jednak nie istnieje kilka powodów, które tą pożyczkę odradzają. A są to:

  • Brak oszczędności – brak wygospodarowania niewielkiej kwoty każdego miesiąca prowadzi do destabilizacji budżetu domowego
  • Inny kredyt gotówkowy – dublowanie zadłużeń może doprowadzić do wpadnięcia w spiralę długów

Koszty kredytu gotówkowego

Każde zaciągnięcie kredytu powieksza wysokość zobowiązania o dodatkowe koszty które to zobowiązanie kształtują. A należą do nich :

  • Oprocentowanie – w przypadku kredytu gotówkowego jest to zazwyczaj stała stopa procentowa
  • Prowizja-naliczana od wysokości kwoty kredytu, pobierana za udzielenie kredytu
  • Ubezpieczenie na życie – umożliwia spłatę kredytu również w przypadku śmierci lub kalectwa kredytobiorcy
  • Opłata przygotowawcza – czyli opłata za samo rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • Opłaty za zmiany, załączniki – bank pobiera dodatkowe opłaty za wprowadzane zmiany w warunkach umowy występujące w trakcie okresu kredytowania
  • Opłaty windykacyjne – opłaty naliczane podczas problemów z regulowaniem zadłużenia w terminie
  • Opłata za spłacenie kredytu przed terminem – naliczana w przypadku poprawienia się sytuacji finansowej kredytobiorcy, który szybciej spłaca zadłużenie niż to jest przewidziane w umowie

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa określa zdolność kredytobiorcy do spłacenia zobowiązania wraz z odsetkami przez cały okres trwania kredytu którego długość jest zawarta w umowie, sprawdź swoją na 17banków.

Submitted by admin on