Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to jeden z najczęściej zaciąganych kredytów wśród polaków. Możemy przeznaczyć na każdy cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej zaciągamy go na zakupy, kupno auta nowych mebli, przeprowadzenie remontu czy też na wakacje bądź spłatę dotychczasowych zobowiązań. Jednym słowem kredyt gotówkowy może być wykorzystany na każdy cel, a bank nie jest zainteresowany tym na co przeznaczymy pożyczone pieniądze czy też na sposób oraz czas ich wykorzystywania. Podobnie jak w przypadku zaciągania jakichkolwiek innych kredytów kredyt gotówkowy podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Bank podaje odsetki w skali roku i nie mogą być one wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej którą określa Narodowy Bank Polski. W zależności od tego jaki bank wybierzemy możemy zostać obciążeni dodatkowymi kosztami takimi jak np. prowizja od przyznanego kredytu. Innym rodzajem kosztów są ubezpieczenia. Tego rodzaju ubezpieczenia zabezpieczają przede wszystkim bank. W wielu przypadkach ubezpieczyciel za otrzymaną składkę zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku nagłej śmierci, choroby czy też kalectwa. Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wysokości składki ubezpieczeniowej. Jeżeli zdecydujemy się na wyższe ubezpieczenie kredytodawcy wówczas często oferują nam w zamian za to zdecydowanie niższe oprocentowanie, bądź też obniża prowizję od udzielonego kredytu. Jednak zwróćmy uwagę na to że takie rozwiązanie nie zawsze będzie dla nas opłacalne. Decydując się na kredyt gotówkowy spotkamy się również z ratami stałymi lub malejącymi. Jak sama nazwa wskazuje raty stałe są równe przez cały okres spłacania kredytu, spłacamy wówczas zarówno dług jak i odsetki. Proporcje spłaty zmieniają się wraz z upływem czasu , początkowo spłacamy więcej odsetek a mniej kapitału, a następnie sytuacja się odwraca. Zdecydowanie korzystniejszą możliwością są raty malejące. Szybciej spłacamy kapitał, a w związku z tym odsetki będą niższe niż w przypadku rat stałych. W tym przypadku raty z biegiem czasu stają się coraz niższe. Podczas spłacania kredytu bardzo istotny jest dla nas harmonogram spłaty kredytu czyli zestawienie terminu spłaty rat i ich wysokość. Jeżeli w trakcie spłacania kredytu podejmiemy decyzję o spłacie go w całości pamiętajmy, że zgonie z ustawa o kredycie konsumenckim bank musi wyrazić na to zgodę ale może również nałożyć na nas dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem, więcej informacji o kredyt gotówkowy ranking na http://www.17bankow.com.

Submitted by admin on