proces windykacji

Ciekawe praktyki transferu ryzyka kredytowego

W Polsce sektor bankowy charakteryzuje się licznymi regulacjami i tak naprawdę ochroną interesów klienta indywidualnego. Banki detaliczne nie udzielają ryzykownych kredytów, co tworzy dużą przestrzeń dla prywatnych firm pożyczkowych, gdzie występuje kapitał krajowy i zagraniczny, a także dla inwestorów indywidualnych, czy branży pożyczek społecznościowych. Nie w każdym kraju banki detaliczne odpowiadają na regulacje i posługują się właściwymi normami oceny ryzyka kredytowego.

Submitted by admin on
Subscribe to RSS - proces windykacji